TÉMA Drogy

Jak ochránit své dítě před drogou

Zvyšování počtu uživatelů drog lze v západním světě pozorovat zejména od 60-tých let 20. století. Nejde jen čistě o závislost na návykových látkách, ale nelze též opominout další závažné důsledky, které problematika přináší. Dochází ke kriminálním činům závislých skupin, dalšímu šíření závislosti či k nákazám infekčními nemocemi. Varovným by mělo být zjištění, že je pozorovatelné snižování věkové hranice první zkušenosti s drogou. Právě proto by prevence v této oblasti neměla být opomíjena a měli bychom si být vědomi její důležitosti.

Pátrání po samotných příčinách závislosti může být velmi komplikované. Mezi faktory, které zde sehrávají svou roli patří: osobnostní vlastnosti toxikomana, dostupnost návykových látek a dále komplex vlivů sociálního prostředí (rodina, škola, kolektiv).

Velmi důležitým prvkem vládní protidrogové politiky je snaha o snížení poptávky po drogách. V rámci této strategie lze následně hovořit o primární, sekundární a terciární prevenci užívání drog.

 • Primární prevence je zaměřena na oblasti, kde se problém dosud neobjevil a kde se dělá vše proto, aby vůbec nevznikl. Soustřeďuje se tedy na tzv. zdravou populaci a její snahou je informování a „odrazování" dětí a mládeže od užívání alkoholu a ostatních návykových látek.
 • Sekundární prevence již reaguje na konkrétní problém a snaží se o jeho nápravu. Jde tedy o to, jak pomoci těm, kteří již drogy berou, najít cestu zpět do života bez závislosti. Pro splnění tohoto cíle existují zařízení pro pomoc uživatelům drog. Mezi ně lze uvést linky telefonické pomoci, poradny, pedagogicko-psychologické poradny pro děti a mládež a poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.
 • V terciální prevenci jde o zmírňování důsledků užívání drog. Nejedná se tedy přímo o řešení, ale o volbu jakéhosi "menšího zla". Jako příklad lze uvést program "harm reduction", v rámci něhož se například provádí výměna použitých jehel a stříkaček za nové, čímž se pracovníci programu pokouší předcházet infekcím.

Koho lze vnímat jako důležité aktéry samotné prevence?

 • Rodiče

V rodinách, kde se problém s drogami vyskytl, je často patrné, že se zde jen stěží nacházel čas pro společné řešení problémů a rodina spolu trávila jen málo chvil. Obvyklými příležitostmi pro společné popovídání bývají např. společná jídla, kterých  se však dnes v mnoha rodinách nedostává. V takovýchto chvílích též dochází k vymezení rolí jednotlivých členů rodiny, děti si tedy uvědomují, jakou funkci kdo v rodině zastává a rodinné vztahy v takovéto perspektivě získávají jasně vymezené hranice.

Naštěstí je dnes již většina rodičů přesvědčená o prospěšnosti diskuse s dětmi na téma drogy. Přesvědčení, že informace v této oblasti mohou dítě spíše nalákat, není časté. Důležité je vhodně zvolit dobu, kdy s dítětem o tomto problému mluvit a vybrat formu rozhovoru přiměřenou věku dítěte. Samozřejmě názorné a velmi efektivní je jít dítěti příkladem, tedy nekázat o tom, co je správné, a na druhé straně jednat zcela opačně (toto platí též o vztahu k alkoholu či cigaretám).

Jako rodiče byste měli též projevovat zájem o kamarády dítěte a o charakter lidí, s nimiž tráví svůj volný čas. Vliv skupiny vrstevníků je u dětí nepopiratelný, a stejně jako jej může parta nalákat na určité zájmy či mu předat nové hodnoty, stejně tak jej může vtáhnout do světa drog.

 • Škola

V tomto ohledu je důležité, aby ve škole byla vytvořena strategie v boji s drogami. Prevence ve škole by se měla zaměřovat na osvětu a dále na informace o způsobu vyřizování incidentů spojených s drogami. Při tvorbě programu by měl být brán ohled na jeho co nejvyšší efektivitu, realizovatelnost a neměl by opomíjet možná specifika konkrétní školy. Nezbytná je důkladná analýza současného stavu. Pro zhodnocení atmosféry ve škole a též pro sledování efektivity proběhlé prevence se užívají monitorovací dotazníky.

Velkou roli zde sehrává samotná osobnost učitele, který by měl být schopen s žáky o dané problematice mluvit a vystupovat jako jejich vzor. Preventivní činnost by měla být patrná též v činnosti organizované mimo dobu výuky - zájmové kroužky, diskusní kluby, kurzy, družiny atd.

Jak se snažíte na své děti působit vy? Vyhovuje vám současný koncept protidrogové prevence?

Jak ochránit své dítě před drogou patří do témat
 • vošous od vedle 25.04.2012 09:39:27

  chro chro

 • hehe lol 25.04.2012 09:38:25

  nuda ňeco lepšího

  • Re: hehe prd 25.04.2012 09:39:00

   sem denent

 • xD prd 25.04.2012 09:35:12

  ste trapní

 • rodina Rajce+Jogurt 03.08.2009 18:49:13

  Já si myslím, že v tomhle je nejdůležitější rodina a rodiče! Škola a její prostředí je až na druhém místě.

  • Re: rodina :D 13.08.2009 21:27:57

   Ono by to šlo častečně i bez rodičů!!!! Kdyby zde bylo školství podobné jako měli před několika 1000 lety aztékové, vše by bylo jednoduší.....

  • Re: rodina Inka 04.08.2009 11:30:07

   Naprosto souhlasím, plnou zodpovědnost za své děti nesou rodiče, od toho přece rodiče jsou. Bohužel v dnešní době mi připadá, že rodiče na výchovu dětí doslova kašlou a pak svádějí na školu, když jejich děti něco vyvedou…

 • Blbost :D 13.08.2009 21:21:01

  Je to součastí destrukce tohodle světa. Vím i čem mluvím, protože je mi 15let!!! Za tohle všechno můžou amíci… Pokud má tohleto pokračivat, tak bud musi skončit tenhel svet a nebo musi skoncit tahle generace pak moderni civilizace.. Museli by chom se vratit do dob kdy víra mela největší cenu… kdy řemeslo se dědilo a otec svého syna umčil něco tvořit, vyrábět atd… pokuď si myslíte že 400let starej školckej system je efektivní velice se mílíte. Přece nejsme poddaný někoho !!! Nebo snad jo??? (pro méně zdatný v dějepisu: Terezie nechtela mít hloupé poddané a proto povinná školní docházka!!!) Pokud máme vzkřísit náš svět, vůbec celí náš národ kulturu atd… tak potřebujeme vzdatný syny a dcery. Chrabrý vojáky který tenhle povl vymýtí!!!!!!


Adresář

Diskuze na téma Drogy

 • Ceragon 14.02.2014 11:02 Nespavost po porodu

  www.drogovedoupe.cz

 • Tereza 14.10.2013 13:10 Deprese

  Dobrý den Chtěla bych se s vámi poradit, nevím jak začít. Nejlepší kamarád kterého znám půlku svéh…

 • Laban 18.04.2016 21:04 Maniodepresivní psychóza

  Muž 38 let má všechny příznaky maniodeprese, je to už tak daleko, že se obávám, aby při tom jeho…

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku